Gode råd og anvisninger (fra velkommen til SARALYSTPARKEN)

Da vi jo er mange forskellige mennesker der skal leve og virke her, må vi lige præcisere nogle enkelte regler og anvisninger for at alle kan have en god dagligdag med gensidig hensyntagen og forståelse.

Tobaksrygning: Undgå venligst at genere naboerne med tobaksrøg
TOBAKSRYGNING FORBUDT PÅ ALLE Indendørs FÆLLESAREALER

Trappegang: Det er ikke tilladt at ophænge billeder eller placere større planter i gangarealet.

Trappevask: Bor man til højre er det lige måneder
feb. april, juni, aug. okt. dec.
Trappevask: Bor man til venstre er det ulige måneder
jan., marts, maj, juli, sep., nov.

TRAPPEVASK BETALES VIA HUSLEJEN

Kælderarealer: Der må ikke placeres, bohave, kasser, affald i kældergangene eller i
Barnevognsrum /Cykelrum.
Affald: Husholdningsaffald indpakkes i sorte poser efter de retningslinier der er uddelt fra Århus Kommune (Poserne afhentes i målerskabene under trappen) og lægges i affaldscontainerne til husholdningsaffald, vi har rigeligt med containere så undgå at overfylde dem; men fordel affaldet. Containeren skal kunne lukkes.
Glas, Pap, Aviser og Storskrald placeres i de dertil indrettede containere og pladser
Undgå Støj: Hvis man vælger ikke at have tæpper på gulvene så tænk på jeres underbo; undgå at ”løbe” i lejligheden og undgå støjende fodtøj, tænk på at der er meget lydt, vis hensyn.
Brug af el-boremaskine/værktøj eller hammeren må ikke finde sted
i tidsrummet: Lørdag og søndag kl. 19 -10
Hverdage kl. 19 -08
Musik/radio og TV for lukkede døre og vinduer. Ved lejlighedsvis fest, underret Jeres naboer, om den kommende aktivitet.
Husdyr: Det er ikke tilladt at have husdyr i afdelingen, her menes alle dyr større end marsvin – det er heller ikke tilladt at holde krybdyr.
Hvis man er i tvivl, spørg afdelingsbestyrelsen.
Altaner: Luftning af tøj på altanen kun under altanens overkant.
Trafik: Ved bil, motorcykel og knallertkørsel på boligområdet, kør
meget forsigtigt, tænk på børnene undgå gennemkørsel.
Ved parkering i boligområdet, hold inden for de
afmærkninger der er, så der er plads til alle også gæster, undgå unødig støj ved start og stop.
Udluftning: Sørg for meget udluftning af lejligheden (ikke vinduerne åbne hele tiden), men 5 – 10 minutter ad gangen, med så mange vinduer som muligt åbne på en gang, så man undgår fugtskader
i lejligheden.
Fælles vaskeri: Overhold anvisningerne i vaskekælderen og vask kun på de anviste tidspunkter kl. 7-20.
Gælder også Søn og Helligdage ! (vedtaget på beboermødet sept. 2015)

Er I tvivl eller har spørgsmål, kontakt afdelingsbestyrelsen.